Devam Eden Araştırma Çalışmaları

 

1. Marmara Bölgesi Şartlarına Uygun Bandırma Koyun Tipini Geliştirme Çalışmaları

 

2. Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi 


3. Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi


    İstasyonumuz araştırıcıları liderliğinde,

                        

                       Karacabey Merinosu 3, (Balıkesir, Kocaeli)

                       Kıvırcık 3, (Balıkesir, Bilecik)

                       Yalova Kıvırcığı 1, (Yalova)

                       Kıl Keçi 3, (Bursa, Balıkesir, Çanakkale)

                       Anadolu Mandası 3, (Balıkesir, Kütahya, Düzce)


olmak üzere 13 proje 9 ilde devam etmektedir.

            

4. Evcil hayvan Genetik Kaynakları Koruma Çalışmaları

 

            1.Sakız Koyunu ( İstasyon ve yerinde koruma )

            2.Kıvırcık Koyunu ( İstasyon ve yerinde koruma )

3.Gökçeada Koyunu ( İstasyon ve yerinde koruma )

4.Anadolu Mandası ( İstasyon ve yerinde koruma )

5.Bozırk Sığırı ( İstasyon ve yerinde koruma )

6.Çinepaparı Koyunu ( Yerinde koruma )

7.Karakaçan Koyunu ( Yerinde koruma )


 5. Bandırma Koyununda Üreme, Büyüme ve Karkas Özelliklerinin Islahı ve Tip Sabitleştirme


 6. Ex-Stü ve İn-Stü Olarak Yetiştirilen Kıvırcık Koyun Irkının Morfolojik ve Gelişme             

     Özelliklerinin İki Farklı Yöntemle Karşılaştırılması

 

 7. Kıvırcık ve Karacabey Merinosu Koyun Irklarında Kur ve Aşım Davranışlarının Elde Sıfat

     Yöntemiyle Belirlenmesi

 

 8. Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu Bünyesinde Yetiştirilen Damızlık Koçların

     Spermatolojik Özelliklerinin ve Dondurulabilirliğinin Belirlenmesi

 

 9. Honamlı Keçisinin Kimi Morfolojik ve Genetik Karakteristikleri Aracılığıyla Tanımlanması

     Üzerine Bir Araştırma

 

 10. Bozırk Sığırlarda Reprodüktif Parametrelerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

 11. Marmara Bölgesinde Organik Sığır Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi / Organik Sistemde

       Üretilen Boz Irk Sığırların Karkas ve Et Kalitesi Özellikleri

 

 12. Anadolu Mandasının Islahı

 

 13. Anadolu Mandası, Murrah ve bunların Melezlerinde Prnp İn/Del Polimorfizminin

       Belirlenmesi Kalitesi Özellikleri

 

 14. Süt Karma Yemlerinde In Vivo ve In Vitro Olarak Saptanan Enerji ve Protein Değerlerinin

       Karşılaştırılması

 

 15. Bazı Organik Yemlerin Yem Değerinin İleri Düzeyde Belirlenmesi

 

 16. Marmara Denizi Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris, Lucas )1846

       Balıkçılığının İzlenmesi

 

 17. Bandırma Körfezi İhtiyoplankton Bolluk ve Dağılımının Araştırılması

 

 18. Saros Körfezi’nin  İhtiyoplankton Çeşitlilik, Bolluk ve Dağılımının Araştırılması

      ( TÜBİTAK projesi)

 

 19. Marmara Denizi’ne Giriş Yapan Lesepsiyen (İndo-Pasifik ve Kızıldeniz Kökenli) Balık

       Türlerinin Araştırılması

Kategori: Araştırmalar